DAŇOVÁ EVIDENCE, ÚČETNICTVÍ, MZDY

 • Nabízíme služby externí účetní v oboru účetnictví, daňové evidence, zpracování daní a mezd.
 • Nabízíme osobní přístup, spolehlivost, diskrétnost.
 • Konzultace online.
 • Mezi naše zákazníky patří jak velké tak i malé firmy, a.s., s.r.o., F.O
 • Účetnictví zpracováváme v programu Pohoda.
 • Zastupování na úřadech, při kontrolách.
 • Jsme pojištěni.
 • Praxe v oboru 15 let.

Daňová evidence obsahuje tyto základní služby:

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových sestav (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SZ)
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, vč. výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů
 • přehledy pro ZP a SZ
 • daň silniční

Vedení účetnictví obsahuje tyto základní služby:

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových sestav (účetní deník, hlavní kniha účtů, pokladní kniha, saldokonto, měsíční rozvaha, předvaha a výsledovka, soupis bankovních výpisů, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SZ)
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy
 • daň silniční

Personalistika a mzdy obsahuje tyto základní služby:

 • kompletní zpracování mezd
 • měsíční přehled mezd
 • výplatní pásky
 • příkaz k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění)
 • měsíční přehledy pro ZP a SZ
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na ZP a SZ
 • evidenční a mzdové listy
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SZ)
 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

Ceny:

 • Ceny vždy dohodou paušálem či položkově.
na začátek stránky

Navigační odkazy

Kontakty

Bc. Stanislava Chrástová
email : chrastova@ucto4you.cz
tel: 724 017 574

Jana Švermová
email : svermova@ucto4you.cz
tel: 774 659 638